Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden

Mail Menu

Stichting C.A.S.C.O.

Even voorstellen

De stichting C.A.S.C.O., opgericht in 2003, is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie van mensen met verschillende nationale en culturele achtergronden die zich tot doel hebben gesteld om sociale  maatschappelijke hulp te verlenen aan de zeelieden van alle nationaliteiten, waarbij de bijzondere aandacht uitgaat naar zeelieden aan boord van de schepen waarop gerechtelijk beslag is gelegd, de zogenaamde kettingschepen, en naar bemanningen van schepen die voor lange duur in de haven verblijven.

Incidenteel wordt ook aan de bemanningen van de binnenvaartschepen sociale hulp verleend.

De vrijwilligers bezoeken de zeelieden van alle nationaliteiten en geloofsopvattingen aan boord van hun schepen, praten met hen en horen hun noden aan. Zij verstrekken informatie aan de zeelieden en geven hun adviezen op tal van relevante terreinen, waaronder het terrein van de medische preventie.

Indien nodig of gewenst begeleiden de vrijwilligers de zeelieden naar instanties of medische zorgverleners.

In directe actie zorgen zij in noodsituaties voor winterkleding en aanvullende levensmiddelen. Een speciale en zeer dankbare taak van de vrijwilligers is het bezoeken van zeelieden die in het ziekenhuis liggen.

Daarnaast organiseert C.A.S.C.O. maandelijks in samenwerking met Mission to Seafarers een karaokeavond voor zeevarenden in het zeemanshuis in Schiedam. De bemanning wordt gratis opgehaald en na afloop weer terug naar hun schip gebracht.  

 

Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden