Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden

Mail Menu

Het bestuur

Het bestuur van C.A.S.C.O. bestaat uit drie personen. Voorzitter is de heer Jan Niemeijer. De heer George van Ede is de secretaris en de heer Cor van der Meer is onze penningmeester.

Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden