Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden

Mail Menu

Het bestuur

Het bestuur van C.A.S.C.O. bestaat uit drie personen. Voorzitter is de heer Jan Niemeijer (jlniemeijer_casco@upcmail.nl). De heer George van Ede is de secretaris en de heer Cor van der Meer is onze penningmeester.

Stichting C.A.S.C.O.

Een waardevolle steun voor zeelieden